Så fungerar rot-avdraget

Så Använder du ROT-Avdrag!

99% av vårt arbete vi vidtar innefattas av ROT-avdrag. Om du som privatperson väljer att beställa innebär det att 30 % av arbetskostnaden dras av fakturan. Föreningar och företag kan däremot inte utnyttja ROT-avdragen. RUT- och ROT-avdrag uppgår under ett år till 50 000 kr per person.

Villkor för att få ROT-Avdrag

För att utnyttja ditt ROT-avdrag måste du äga bostaden du vill renovera. Vissa bostäder ägs av två vuxna, i dessa fall kan bägge ägarna utnyttja ROT-avdraget, så totalt 100 000 kr per år.

Om du bor i småhus måste du lämna in fastighetsbeteckning på bostaden. Du Loggar in på Skatteverket.se och klickar på ”Fastigheter och Bostad” för att sedan se fastighetsbeteckningen.

Om du bor i bostadsrätt får du lämna in föreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer. Om du inte har tillgång till information så kan du fråga styrelsen i föreningen.

Du måste även ange personnummer på den person, eller de personer, som vill göra ROT-avdrag. Det är endast de som står med på fakturan som kan göra avdrag.

Alltid billigare med ROT-Avdrag

Här är ett exempel som visar hur mycket du sparar efter ROT-avdraget och slutpriset.

  • Materialkostnad: 30 000 kr
  • Arbetskostnad: 60 000 kr
  • Totalsumma före ROT: 90 000 kr
  • ROT-avdrag: – 18 000 kr
  • Totaltsumma efter ROT-avdrag: 72 000 kr
Yosef på KM Living Yosef